Välkomna till Wigelius-Söderbergska släktföreningen

Medlemmar i Wigelius.Söderbergska släktföreningen är ättlingar till handlanden Gustaf Adolf Söderberg (född 1799 i Åmål, död i Åmål 1845) och Karin Söderberg, född Wigelius (född 1808 i Bolstad, död 1884 i Åmål). Gustav Adolf och Karin fick sex barn, varav fem levde till vuxen ålder. Gustaf Alfred, Per-Olof, Karin Amalia, Sven och Edla Magdalena.

Gustaf Adolf dog tidigt, endast 45 år gammal. Sönerna fl yttade av denna anledning till sin morbror Per Olof Wigelius som var lärare i Karlstad, dock senare kyrkoherde i Brunskog och till slut i Bolstad. Eftersom den barnlöse Per Olof Wigelius var den siste med familjenamnet Wigelius tog ett av "Söderbergsbarnen", Sven, detta namn efter sin morbror. Detta är anledningen till att släktföreningen, grundad 1918, bär både namnet Söderberg och namnet WIgelius, trots att det rör sig om samma släkt. Wigelius-Söderbergska släktföreningen håller årsmöte var tredje år i samband med släktmöte.

För medlemmar Vill du bli medlem